top of page

Terms

Vegan x2 points.jpg

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην ενέργεια των Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα “Παρουσίαση χορτοφαγικών προϊόντων 2021”.

 

  1. Αντικείμενο της ενέργειας: η παρουσίαση των χορτοφαγικών προϊόντων και η ευκαιρία που δίνεται στους κατόχους της κάρτας Πανδώρα για να κερδίσουν διπλούς πόντους σε μία μεγάλη γκάμα χορτοφαγικών προϊόντων.

  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι κάτοχοι της κάρτας Πανδώρα.

  3. Διάρκεια της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 20-11-2021 και με λήξη την Κυριακή 24-12-2021 έως τις 23:59.

  4. Επιλέξιμα προϊόντα Ενέργειας: Κατά την διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, οι κάτοχοι της κάρτας Πανδώρα θα κερδίζουν διπλούς πόντους στην κάρτα τους για τα συγκεκριμένα χορτοφαγικά προϊόντα Πανδώρα.

  5. Τροποποίηση των όρων – Ακύρωση Ενέργειας. Η Διοργανώτρια ρητά διευκρινίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους της Ενέργειας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο www.pandorabakeries.com. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της το έπαθλο της Ενέργειας  και την διάρκεια της, ενημερώνοντας το κοινό με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει την Ενέργεια οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση της Ενέργειας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

  6. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τη Εταιρεία στον παρακάτω ιστότοπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

  7. Το σύνολο των παρόντων Όρων βρίσκεται και αναρτημένο στην σελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας, στο www.pandorabakeries.com.

bottom of page