top of page

Privacy Statement 

 Ειδοποίηση περί απορρήτου σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότηση

Ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας πρόσληψης, τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τους αιτητές για εργοδότηση. Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα δεσμεύονται να είναι διαφανή σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας  αυτών των δεδομένων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους για την προστασία των δεδομένων.

 

Τι είδους προσωπικά δεδομένα των αιτητών για εργοδότηση συλλέγουν τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα;

  • όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου,  

  • λεπτομέρειες των προσόντων, των δεξιοτήτων, της κατάρτισης, της εμπειρίας, των επαγγελματικών προσόντων και του ιστορικού απασχόλησης,

  • πληροφορίες σχετικά με το σημερινό επίπεδο αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων παροχών,

  • πληροφορίες σχετικά με πιθανή αναπηρία για την οποία πιθανόν να πρέπει τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα να κάνουν λογικές προσαρμογές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για εργοδότηση,

  • αν υπάρχει ή όχι ποινικό μητρώο, αν ο αιτητής έχει υποβληθεί σε έρευνα προστασίας του παιδιού,

  • πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά του αιτητή να εργαστεί στην Κύπρο,

  • αν υπάρχει σχέση , οικογενειακή ή άλλη, με άτομα που ήδη εργάζονται ή έχουν σχέση, επαγγελματική ή άλλως με τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα, είτε οικογενειακή ή άλλη σχέση με άτομα σε ανταγωνιστικές των Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα εταιρείες που δυνητικά θα έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εξαιτίας της τυχόν  εργοδότησης του αιτητή ή από τα σχόλιά του αιτητή σε σχέση με τέτοια ή τέτοιες σχέσεις.​

Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα μπορούν να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενδέχεται να περιέχονται σε έντυπα αίτησης για εργοδότηση  στα καταστήματα και στα γραφεία των Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα, σε βιογραφικά σημειώματα, να λαμβάνονται από το διαβατήριο ή άλλα έγγραφα ταυτότητας του αιτητή ή να συλλέγονται μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης.

Αφού πρώτα οι αιτητές για εργοδότηση ενημερωθούν σχετικά,  δυνατόν να συλλεχθούν προσωπικά τους δεδομένα από τρίτους, όπως π.χ μέσω συστατικών επιστολών που θα ληφθούν από πρώην εργοδότες του αιτητή για εργοδότηση. Θα ζητηθεί να παρασχεθούν τα στοιχεία επικοινωνίας τέτοιων προηγούμενων εργοδοτών και εφόσον τα στοιχεία επικοινωνίας παρασχεθούν θα θεωρείται ότι έχει ληφθεί συγκατάθεση για να δοθούν αυτά τα στοιχεία.

 

Γιατί τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα;

Για την λήψη, κατά την διακριτική ευχέρεια των Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα, τυχόν αναγκαίων μέτρων, κατόπιν αιτήματος, πριν την σύναψη συμβολαίου  εργοδότησης με τον αιτητή ή ακόμη και για την ίδια την σύναψη τέτοιου συμβολαίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα πρέπει να επεξεργαστούν δεδομένα για να διασφαλίσουν την τήρηση νομικών υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να ελέγχεται εάν ο υποψήφιος δικαιούται να εργαστεί στην Κύπρο πριν από την έναρξη της εργοδότησης.

Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα έχουν έννομο συμφέρον να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης και να τηρούν αρχείο τέτοιας διαδικασίας. Η επεξεργασία δεδομένων των αιτητών για εργοδότηση επιτρέπει στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα να διαχειρίζονται τη διαδικασία πρόσληψης, να αξιολογούν και να επιβεβαιώνουν την καταλληλότητα ενός αιτητή και να αποφασίζουν σε ποιον να προσφερθεί μια θέση εργασίας. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επεξεργαστούν δεδομένα από τους αιτητές  για σκοπούς νομικών διαδικασιών. Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα μπορούν να επεξεργάζονται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικά με το εάν οι αιτητές πάσχουν από οποιαδήποτε είδους αναπηρία για να κάνουν , κατά την διακριτική τους ευχέρεια, εύλογες προσαρμογές για αιτητές με αναπηρία. Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να ασκήσουν ειδικά δικαιώματα σε σχέση με την εργοδότηση. Τα προσωπικά δεδομένα που θα συλλεχθούν  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησης για εργοδότηση στην θέση για την οποία θα υποβληθεί η αίτηση για εργοδότηση και για την επικοινωνία με τον αιτητή σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται  πιθανόν να είναι προσβάσιμα από διάφορα στελέχη και/ή τμήματα των Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα, σωρευτικά και ταυτόχρονα , για τους σκοπούς της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης για εργοδότηση και πρόσληψης. Η προσβασιμότητα αφορά συνήθως μέλη της ομάδας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και πρόσληψης, τους αξιολογητές που συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης και το προσωπικό πληροφορικής, εάν τέτοια πρόσβαση στα δεδομένα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και για τους σκοπούς της διαδικασίας αξιολόγησης/πρόσληψης.

Δεν θα κοινοποιούνται δεδομένα σε τρίτους, εκτός σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε  υπηρεσίες πρόσληψης, όπως εξειδικευμένοι συνεργάτες που είναι εναρμονισμένοι με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Πως τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα προστατεύουν τα δεδομένα;

Τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και προς τούτο έχουν θεσπιστεί και εφαρμόζονται  εσωτερικές πολιτικές και έλεγχοι για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χαθούν/καταστραφούν τυχαία, χρησιμοποιηθούν ή αποκαλυφθούν ,εκτός των πλαισίων της νόμιμης διαδικασίας αξιολόγησης/πρόσληψης/εργοδότησης ,και δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά εκτός από τους αρμόδιους υπαλλήλους /στελέχη/τμήματα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για πόσο χρονικό διάστημα τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα διατηρούν  τα δεδομένα;

Εάν η αίτηση για εργοδότηση δεν είναι επιτυχής, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για 7 μήνες, με σκοπό τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα να επικοινωνήσουν με τον αιτητή για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 7 μηνών. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 7 μηνών, τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή ο αιτητής αλλάξει γνώμη και θελήσει όπως η  επεξεργασία των δεδομένων του, για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, παύσει τότε ο αιτητής πρέπει να ενημερώσει τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα για να διαγράψουν όλα του τα δεδομένα. Ωστόσο, σε περίπτωση διαγράφης των προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος του αιτητή και συνεπακόλουθα διακοπής της όποιας επεξεργασίας τους, κατά την διάρκεια αξιολόγησης της αίτησης για εργοδότηση (7 μήνες), τότε τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν περαιτέρω την σχετική αίτηση εργοδότησης.

Εάν η αίτηση για απασχόληση είναι επιτυχής, τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης θα μεταφερθούν στο αρχείο που θα διατηρεί το τμήμα  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή) και θα διατηρηθούν τουλάχιστον για ολόκληρη τη διάρκεια της εργοδότησης.

Τα δικαιώματα των αιτητών

Ως υποκείμενο δεδομένων, οι αιτητές έχουν τα πιο κάτω δικαιώματα:

• πρόσβασης και απόκτησης αντίγραφου των δεδομένων, κατόπιν σχετικού αιτήματος,

• αλλαγής λανθασμένων ή συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων,

• διαγραφής ή της παύσης της επεξεργασίας των δεδομένων. Για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, και

• ένστασης στην επεξεργασία των δεδομένων, όπου η Εταιρεία βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά της ως το νόμιμο έδαφος για επεξεργασία.

Εάν ο αιτητής επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω δικαιώματα ή έχει οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή τις πληροφορίες που διατηρούνται για εκείνον, μπορεί να επικοινωνήσει σχετικά στο dpo@pandorabakeries.com.

 

Διαγραφή δεδομένων;

Οποιαδήποτε στιγμή, ο αιτητής δικαιούται να ζητήσει να διαγράφουν τα δεδομένα του από τα αρχεία  εφόσον αυτό ζητηθεί με  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σταλεί στο dpo@pandorabakeries.com, ζητώντας την διαγραφή, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του ονόματος, του επωνύμου και του αριθμού ταυτότητας.

Τι γίνετε σε περίπτωση που ο αιτητής δεν επιθυμεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα;

Δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής προσωπικών δεδομένων στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης. Ωστόσο, εάν δεν παρασχεθούν οι αιτούμενες πληροφορίες, ενδέχεται τα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα να μην επεξεργαστούν σωστά ή και καθόλου την αίτηση του αιτητή για εργοδότηση.  

bottom of page