Ψάχνουμε άτομα που έχουν πάθος για το τομέα του λιανικού εμπορίου, με ηθική και που  θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, αυξανόμενες ευθύνες, έχοντας ορθή κρίση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων.

 

Τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδα, να δουλεύουν υπό πίεση και να έχουν οργανωτικές ικανότητες. Στο χώρο αυτό απαιτείται μια ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα, να έχει επικοινωνιακά προσόντα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Πωλητές/Πωλήτριες (πλήρης απασχόληση - full-time)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 

·         Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

·         Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος.

·         Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα

·         Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου 

·         Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών

·         Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP.

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

·         Ευχάριστη προσωπικότητα, που αγαπά να εργάζεται στην εξυπηρέτηση πελατών. 

·        Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

·        Εμπειρία στον τομέα της πώλησης

·         Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς

·        Να λειτουργεί σε ομάδα

·        Να έχει εχεμύθεια

·         Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

·         Η εκπαιδευτική μόρφωση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

·         Πολύ ελκυστικό, ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών από τα καλύτερα της αγοράς.

·         25 ημέρες άδεια με την έναρξη της εργασίας τους. 

·         Δωρεάν ψωμί κάθε εργάσιμη μέρα. 

·         Προτεραιότητα ανέλιξης εκ των έσω. 

·         Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, μέσω της δικής μας ακαδημίας εκπαίδευσης.  

·         Έκπτωση σε δικά μας προϊόντα όσο και σε προϊόντα προμηθευτών.  

·         Ειδικές εκπτώσεις σε άλλους λιανέμπορους και επιχειρήσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

·         Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον. 

·         Ευκαιρία να εκφράζεται και να ακούγεται η γνώμη και οι εισηγήσεις σας. 

·         Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email ή και να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 22466066 (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 17:30). Επίσης, μπορείτε να στείλετε την αίτηση σας, μέσω του πιο κάτω συνδέσμου. 

 

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Πωλητές/Πωλήτριες (μερική απασχόληση - part-time)

Στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα στη Λευκωσία, επιθυμούμε μερικής απασχόλησης προσωπικό πωλήσεων, για τετράωρη καθημερινή εργασία κατά προτίμηση από 11:00 - 15:00.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ: 

 • Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

 • Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος

 • Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα

 • Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου

 • Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών

 • Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

 • Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς

 • Να λειτουργεί σε ομάδα

 • Να έχει εχεμύθεια

 • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Πακέτο απολαβών που θα καθοριστεί με ωριαία ανταμοιβή.

 • Έκπτωση σε δικά μας προϊόντα όσο και σε προϊόντα προμηθευτών.  

 • Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.

 • Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email ή τηλεφωνήστε στο 22466066.

Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχής υποψήφιοι θα ενημερώνονται.

Υπεύθυνος/η Καταστήματος

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ΠΑΝΔΩΡΑ ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση Υπεύθυνους Καταστήματος.

 


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


•    Υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος
•    Διαχείριση του προσωπικού και των λειτουργικών διαδικασιών του καταστήματος, με στόχο την επίτευξη πωλήσεων και ικανοποίησης των πελατών
•    Διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
•    Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του/της
•    Να διαχειρίζεται σωστά τις διαδικασίες για σωστή ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων και των εργαζομένων
•    Συντονίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος
•    Φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

 


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


•    Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς
•    Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακά προσόντα
•    Να έχει οργανωτικές ικανότητες
•    Να μπορεί να παρακολουθεί τις πωλήσεις και να βάζει τους κατάλληλους στόχους στα τμήματα του καταστήματος
•    Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές
•    Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο ή στο κλάδο γενικότερα
•    Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού πέραν των 5 ατόμων

 


ΠΑΡΟΧΕΣ


Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών

 • Μόνιμη και ολόχρονη απασχόληση.

 • Προοπτική ανέλιξης και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της εργασίας τους.

 • Εταιρική εκπτωτική κάρτα.


ΑΙΤΗΣΕΙΣ:


Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχής υποψήφιοι θα ενημερώνονται.
Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.


Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε  από εσάς σ’ αυτό το στάδιο,  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησής σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση και για την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 μήνες, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 7 μηνών. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 7 μηνών, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη και θέλετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, ενημερώστε μας και θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να μας ενημερώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτηση εργασίας σας για σκοπούς πρόσληψης.


Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να βρείτε την ‘Ειδοποίηση περί απορρήτου σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότηση’ στο site μας, στο www.pandorabakeries.com/careers-privacy-statement, είτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer στο 22466066 ή με email στο dpo@pandorabakeries.com.
 

Βοηθός Υπεύθυνος/η Καταστήματος

Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων ΠΑΝΔΩΡΑ ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση Βοηθούς Υπεύθυνους Καταστήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Nα έχει ευχάριστη προσωπικότητα

 • Nα μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές

 • Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού

 • Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Να παρακολουθεί τις πωλήσεις του καταστήματος και να θέτει στόχους στα τμήματα του

 • Να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας

 • Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση πελατών

 • Συντονισμός των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος

 • Υπεύθυνος/η για τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος

 • Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του

 • Να φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

 • Να διαχειρίζεται τα αποθέματα κατά αποτελεσματικό τρόπο. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών

 • Μόνιμη και ολόχρονη σταθερή απασχόληση.

 • Προοπτική ανέλιξής και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της εργασίας τους.

 • Εταιρική εκπτωτική κάρτα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχής υποψήφιοι θα ενημερώνονται.

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε  από εσάς σ’ αυτό το στάδιο,  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησής σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση και για την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 μήνες, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 7 μηνών. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 7 μηνών, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη και θέλετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, ενημερώστε μας και θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να μας ενημερώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτηση εργασίας σας για σκοπούς πρόσληψης.

Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να βρείτε την ‘Ειδοποίηση περί απορρήτου σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότηση’ στο www.pandorabakeries.com/careers-privacy-statement, είτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer στο 22466066 ή με email στο dpo@pandorabakeries.com.

Please reload

 

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους.

About Pandora Bakeries

The Pandora Bakery Chain is a well-established family business that has its roots in the 1960's, with the name of "Acropolis Bakery" by Mrs. Myrianthi, mother of one of the two current owners.

The Pandora Bakeries chain was founded in October 1995 in Nicosia.

Find us at

22, Dighenis Akritas Str,

1045 Nicosia

 

email:

customerservice@pandorabakeries.com

info@pandorabakeries.com

phone:  +357 22 466 066

fax:  +357 22 345 905

© 2020  for Pandora Bakeries. All Rights Reserved.