top of page

Ψάχνουμε άτομα που έχουν πάθος για το τομέα του λιανικού εμπορίου, με ηθική και που  θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, αυξανόμενες ευθύνες, έχοντας ορθή κρίση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων.

 

Τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδα, να δουλεύουν υπό πίεση και να έχουν οργανωτικές ικανότητες. Στο χώρο αυτό απαιτείται μια ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα, να έχει επικοινωνιακά προσόντα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Πωλητές/Πωλήτριες (πλήρης απασχόληση - full-time)

Επιθυμούμε να προσλάβουμε για τα καταστήματα μας, δυναμικά άτομα για τη θέση Πωλητές/τριες, στην Λευκωσία.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Φροντίζει τη σωστή και συνεχή εξυπηρέτηση των πελατών ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας

 • Σωστή διαχείριση του stock του καταστήματος.

 • Να διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα

 • Να ασχολείται με τη λειτουργία ταμείου 

 • Να αναλαμβάνει το σωστό ανεφοδιασμό των ραφιών

 • Σωστή εφαρμογή διαδικασιών για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σωστή συμπλήρωση εντύπων HACCP.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα, που αγαπά να εργάζεται στην εξυπηρέτηση πελατών.

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας

 • Εμπειρία στον τομέα της πώλησης

 • Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορος ρυθμούς

 • Να λειτουργεί σε ομάδα

 • Να έχει εχεμύθεια

 • Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 • Η εκπαιδευτική μόρφωση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Πολύ ελκυστικό, ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών από τα καλύτερα της αγοράς.

 • 25 ημέρες άδεια με την έναρξη της εργασίας τους.

 • Δωρεάν ψωμί κάθε εργάσιμη ημέρα.

 • Προτεραιότητα ανέλιξης εκ των έσω.

 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού, μέσω της δικής μας ακαδημίας εκπαίδευσης.

 • Έκπτωση σε δικά μας προϊόντα όσο και σε προϊόντα προμηθευτών.

 • Ειδικές εκπτώσεις σε άλλους λιανεμπόρους και επιχειρήσεις με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

 • Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.

 • Ευκαιρία να εκφράζεται και να ακούγεται η γνώμη και οι εισηγήσεις σας.

 • Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com ή στο σύνδεσμο κάτω, αναφέροντας τη θέση εργασίας και τη πηγή πληροφόρησης σας για αυτήν στο θέμα του email ή και να επικοινωνήσουν μαζί μας στο τηλέφωνο 22466066 (Δευτέρα – Παρασκευή, 8:30 – 17:30)

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Υπεύθυνος/η Καταστήματος

Η αλυσίδα των αρτοζαχαροπλαστείων μας, ζητά να προσλάβει δυναμικά άτομα για Υπεύθυνο/η καταστήματος για μόνιμη και σταθερή απασχόληση.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Υπεύθυνος/η για όλες τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος

 • Διαχείριση του προσωπικού και των λειτουργικών διαδικασιών του καταστήματος, με στόχο την επίτευξη πωλήσεων και ικανοποίησης των πελατών

 • Διασφαλίζει την ορθή παρουσίαση των προϊόντων καθώς και την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα

 • Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του/της

 • Να διαχειρίζεται σωστά τις διαδικασίες για σωστή ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων και των εργαζομένων

 • Συντονίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος

 • Φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Να μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

 • Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακά προσόντα

 • Να έχει οργανωτικές ικανότητες

 • Να μπορεί να παρακολουθεί τις πωλήσεις και να βάζει τους κατάλληλους στόχους στα τμήματα του καταστήματος

 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές

 • Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο ή στο κλάδο γενικότερα

 • Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού πέραν των 5 ατόμων

ΠΑΡΟΧΕΣ:

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Πολύ ελκυστικό, ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών από τα καλύτερα της αγοράς.

 • Μόνιμη και ολόχρονη απασχόληση.

 • Προοπτική ανέλιξης και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της εργασίας τους.

 • Ειδικές εκπτώσεις.

 • Φιλικό, ομαδικό, οικογενειακό περιβάλλον.

 • Ευκαιρία να ενταχθεί σε μια επιχείρηση που έχει πιστοποιηθεί ως εργοδότης ισότητας.

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 

Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχείς υποψήφιοι θα ενημερώνονται.

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com ή στο σύνδεσμο πιο κάτω, αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε  από εσάς σ’ αυτό το στάδιο,  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησης σας για τη θέση για την οποία υποβάλετε αίτηση και για την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη και θέλετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, ενημερώστε μας και θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να μας ενημερώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την αξιολόγηση της αίτησης σας, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτηση εργασίας σας για σκοπούς πρόσληψης.

 

Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να βρείτε την ‘Ειδοποίηση περί απορρήτου σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότη στο site μας, στο www.pandorabakeries.com/careers-privacy-statement, είτε να επικοινωνήσετε με τον DataProtectionOfficer στο 22466066 ή με email στο dpo@pandorabakeries.com.

Βοηθός Υπεύθυνος/η Καταστήματος

Η αλυσίδα των αρτοζαχαροπλαστείων μας, ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση δυναμικά άτομα για Βοηθούς Υπεύθυνους Καταστήματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Nα έχει ευχάριστη προσωπικότητα

 • Nα μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

 • Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν αν έχει ακαδημαϊκά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε Ξενοδοχειακές Σπουδές

 • Να έχει εμπειρία στη διαχείριση ομάδας προσωπικού

 • Να έχει επαγγελματική πείρα στο λιανικό εμπόριο

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Να παρακολουθεί τις πωλήσεις του καταστήματος και να θέτει στόχους στα τμήματα του

 • Να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρίας

 • Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση πελατών

 • Συντονισμός των εργαζομένων σε όλα τα τμήματα εντός του καταστήματος

 • Υπεύθυνος/η για τις πτυχές διοίκησης ενός καταστήματος

 • Να διαχειρίζεται σωστά το stock του καταστήματος του

 • Να φροντίζει για την παραγωγική και σωστή καθημερινή λειτουργία του καταστήματος

 • Να διαχειρίζεται τα αποθέματα κατά αποτελεσματικό τρόπο. 

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους κατάλληλος υποψηφίους προσφέρεται:

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών

 • Μόνιμη και ολόχρονη σταθερή απασχόληση.

 • Προοπτική ανέλιξής και συνεχής εκπαίδευση, σε όλους τους τομείς της εργασίας τους.

 • Εταιρική εκπτωτική κάρτα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λόγο του μεγάλου αριθμού βιογραφικών που λαμβάνονται, μόνο οι επιτυχής υποψήφιοι θα ενημερώνονται.

Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας την εν λόγω θέση στο θέμα του email.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε  από εσάς σ’ αυτό το στάδιο,  θα χρησιμοποιούνται για το σκοπό της επεξεργασίας της αίτησής σας για τη θέση για την οποία υποβάλατε αίτηση και για την επικοινωνία μαζί σας σε σχέση με οποιεσδήποτε απαραίτητες συνεντεύξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση που η αίτησή σας δεν είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 7 μήνες, με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν μελλοντικές κενές θέσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των 7 μηνών. Μετά την παρέλευση της περιόδου των 7 μηνών, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε γνώμη και θέλετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς που εξηγούνται παραπάνω, ενημερώστε μας και θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα σας. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι σε περίπτωση που επιλέξετε να μας ενημερώσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την αξιολόγηση της αίτησής σας, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε περαιτέρω την αίτηση εργασίας σας για σκοπούς πρόσληψης.

Για να μάθετε περισσότερα μπορείτε να βρείτε την ‘Ειδοποίηση περί απορρήτου σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότηση’ στο www.pandorabakeries.com/careers-privacy-statement, είτε να επικοινωνήσετε με τον Data Protection Officer στο 22466066 ή με email στο dpo@pandorabakeries.com.

Please reload

Anchor 1

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους.

bottom of page