Θέσεις Εργασίας - Pandora Catering

Ψάχνουμε άτομα που έχουν πάθος για τον τομέα της μαζικής εστίασης με ηθική και που  θα ενταχθούν σε ένα περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς, αυξανόμενες ευθύνες, έχοντας ορθή κρίση και ικανότητα λήψης ορθών αποφάσεων.

 

Τα άτομα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν σε ομάδα, να δουλεύουν υπό πίεση και να έχουν οργανωτικές ικανότητες. Στο χώρο αυτό απαιτείται μια ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα, να έχει επικοινωνιακά προσόντα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Event Coordinators & Assistants

Το τμήμα Catering των  Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα (www.pandoracypruscatetring.com) επιθυμεί  να προσλάβει δυναμικά άτομα για τις θέσεις των Event Coordinators & Assistants για να ενταχθούν στο δυναμικό μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακά προσόντα και ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών

 • Να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση και σε ένα δυναμικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

 • Να έχει σχετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

 • Να έχει ευέλικτο ωράριο εργασίας

 • Να μπορεί να λειτουργεί σε ομάδα

 • Να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια

 • Να έχει επαγγελματισμό και συνέπεια

 • Αυτόνομο άτομο που να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες, με ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων

 

Όσοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση που σας ενδιαφέρει.​

Waiters/Waitresses & Barmen

Το τμήμα Catering των  Αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα επιθυμεί  να προσλάβει δυναμικά άτομα για τις θέσεις των  Waiters/Waitresses & Barmen για να ενταχθούν στο δυναμικό μας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Ευχάριστη προσωπικότητα

 • Να μπορεί να εργάζεται υπό πίεση και σε ένα δυναμικό περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς

 • Να έχει σχετική προηγούμενη εργασιακή εμπειρία

 

Όσοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις εργασίας, παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο careers@pandorabakeries.com αναφέροντας τη θέση που σας ενδιαφέρει.

 

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η Εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Please reload

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους.

About Pandora Bakeries

The Pandora Bakery Chain is a well-established family business that has its roots in the 1960's, with the name of "Acropolis Bakery" by Mrs. Myrianthi, mother of one of the two current owners.

The Pandora Bakeries chain was founded in October 1995 in Nicosia.

Find us at

22, Dighenis Akritas Str,

1045 Nicosia

 

email:

customerservice@pandorabakeries.com

info@pandorabakeries.com

phone:  +357 22 466 066

fax:  +357 22 345 905

© 2020  for Pandora Bakeries. All Rights Reserved.