Μεγάλωσε την οικογένεια μας

δουλεύοντας το Σαββατοκύριακο

Αύξησε το εισόδημα σου με 8ωρη εργασία την ημέρα

κέρδισε €90* την εβδομάδα.


*Ισχύει για καθαρό εβδομαδιαίο ημερομίσθιο για 16 ώρες εργασίας

Παρακαλούμε αναφέρετε τα πιο κάτω:

  • Ονοματεπώνυμο

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας

  • Προηγούμενη εμπειρία (αν υπάρχει) 

  • Βιογραφικό (αν υπάρχει) 

Όλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους.

Διαβάστε το "Ειδοποίηση περί απορρήτου" σε σχέση με τους αιτητές για εργοδότητηση (Job Applicant Privacy Statement) εδώ